Καλώς ήρθατε στον Τομέα Αρχιτεκτονικής Η/Υ & Βιομηχανικών Εφαρμογών του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής

Ο Τομέας Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών και Βιομηχανικών Εφαρμογών, καλύπτει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος που σχετίζονται με τα αντικείμενα του υλικού των ψηφιακών συστημάτων και των ηλεκτρονικών υπολογιστών, των τεχνικών χρήσης αυτών στην τεχνολογία και ειδικότερα στα σύγχρονα συστήματα, και των εφαρμογών των συστημάτων αυτών και της πληροφορικής σε πρακτικές εφαρμογές του τεχνολογικού τομέα και της Βιομηχανίας.

Μαθήματα του Τομέα

Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα μαθήματα του Τομέα.

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις πρόσφατες ανακοινώσεις του Τομέα Αρχιτεκτονικής Η/Υ & Βιομηχανικών Εφαρμογών.

AvatarAvatarAvatarAvatarAvatar