Διδασκόμενα Μαθήματα Τομέα

  • Όλα
  • 1ο Εξάμηνο
  • 2ο Εξάμηνο
  • 3ο Εξάμηνο
  • 4ο Εξάμηνο
  • 6ο Εξάμηνο
  • 7ο Εξάμηνο
  • Άλλα εξάμηνα
Εξελικτική Υπολογιστική
14 Μαΐου, 2017

Εξελικτική Υπολογιστική

Υπολογιστικές μέθοδοι εμπνευσμένες από την Θεωρία Εξέλιξης των Ειδών του Δαρβίνου, για βελτιστοποίηση και αναζήτηση λύσεων σε δύσκολα πραγματικά προβλήματα.

Περισσότερα
Εισαγωγή στη Ρομποτική
14 Μαΐου, 2017

Εισαγωγή στη Ρομποτική

Εισαγωγή στις αρχές της Ρομποτικής και ειδικότερα στην ανάλυση και μελέτη (Κινηματική και Δυναμική) αρθρωτών ρομποτικών βραχιόνων, σχεδιασμός τροχιών, έλεγχος θέσης και δύναμης καθώς και προσαρμοστικός έλεγχος.

Περισσότερα