1. Δρ. Σπυρίδων Α. Καζαρλής

Διευθυντής Τομέα Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών και Βιομηχανικών Εφαρμογών Καθηγητής του Τμήματος με γνωστικό αντικείμενο «Εξελικτικό Υλικό Και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών»