Εισαγωγή στη Ρομποτική

Εισαγωγή στις αρχές της Ρομποτικής και ειδικότερα στην ανάλυση και μελέτη (Κινηματική και Δυναμική) αρθρωτών ρομποτικών βραχιόνων, σχεδιασμός τροχιών, έλεγχος θέσης και δύναμης καθώς και…