Εξελικτική Υπολογιστική

Εξελικτική Υπολογιστική

Υπολογιστικές μέθοδοι εμπνευσμένες από την Θεωρία Εξέλιξης των Ειδών του Δαρβίνου, για βελτιστοποίηση και αναζήτηση λύσεων σε δύσκολα πραγματικά προβλήματα.

Apply