Εισαγωγή στη Ρομποτική

Εισαγωγή στη Ρομποτική

Εισαγωγή στις αρχές της Ρομποτικής και ειδικότερα στην ανάλυση και μελέτη (Κινηματική και Δυναμική) αρθρωτών ρομποτικών βραχιόνων, σχεδιασμός τροχιών, έλεγχος θέσης και δύναμης καθώς και προσαρμοστικός έλεγχος.

Apply