Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Θέματα εσωτερικής δομής, αρχιτεκτονικής, οργάνωσης, και κατασκευής των σύγχρονων υπολογιστών και των μικροεπεξεργαστών τους.

Apply